image banner
Kế hoạch triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thàn trẻ em, chăm sóc trẻ mồ côi, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2023 - 2030
Số ký hiệu văn bản 160/KH-UBDT
Ngày ban hành 16/02/2024
Ngày hiệu lực 16/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thàn trẻ em, chăm sóc trẻ mồ côi, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2023 - 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Nông Quốc Tuấn
Tài liệu đính kèm 160-5457-4dc3-a792-51896fe69a5e_20240205043838064.pdf