image banner
Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông năm 2024
Số ký hiệu văn bản 68?KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực 31/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 68-a-toan-gt_image_01660_20240201031027179120240201031036215_signed_20240201032601686.pdf