image banner
Về việc thực hiện lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Số ký hiệu văn bản 543/UBND -NLN
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 543-_t1_thuc_hien_quyet_dinh_28_cua20240130125254389_signed_20240130020023663.pdf