image banner
Truyền thông Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
Số ký hiệu văn bản 10/KH-STTTT
Ngày ban hành 16/01/2024
Ngày hiệu lực 16/01/2024
Trích yếu nội dung Truyền thông Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trần Xuân Huệ
Tài liệu đính kèm 10-0_kh-truyen_thong_chien_luoc_han20240116080632531_signed_20240116081926376.pdf