image banner
Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS &MN trên địa bàn tỉnh Lào Cai tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 299/BC-BDT
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS &MN trên địa bàn tỉnh Lào Cai tháng 11 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bảo
Tài liệu đính kèm 299-bc-tien-do-th-ctmtqg.pdf