image banner
Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”
Số ký hiệu văn bản 1315/QĐ-TTg
Ngày ban hành 09/11/2023
Ngày hiệu lực 09/11/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trần Hồng hà
Tài liệu đính kèm 1315-1315-qd-ttg-ban_hanh_kh20231112011542356_signed_20231113080004468.pdf