image banner
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2030
Số ký hiệu văn bản 413/KH-UBND
Ngày ban hành 13/11/2023
Ngày hiệu lực 13/11/2023
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 413-_ke_hoach_thuc_hien_nq_so_420231113021807702_signed_20231113030043973.pdf