image banner
Triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật, về phòng, chống, tham nhũng tiêu cực
Số ký hiệu văn bản 1559-CV/BTGTU
Ngày ban hành 06/11/2023
Ngày hiệu lực 08/11/2023
Trích yếu nội dung Triển khai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật, về phòng, chống, tham nhũng tiêu cực
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Thành Nam
Tài liệu đính kèm 1559.1.pdf
3_2961_qd_btgtw_20231103042929633630_20231106041956248_20231106043454390-1-.pdf
377._kh_btgtw_20231103043037771770_20231106041956217_20231106043454343-1-.pdf