image banner
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ; Chương trình hành động số 306-CTr/TU ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 23/CT/TW ngày 25/5/2023 của ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 405/KH-UBND
Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực 01/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ; Chương trình hành động số 306-CTr/TU ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 23/CT/TW ngày 25/5/2023 của ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực An ninh trật tự, ATGT
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 405-kh-_2023-11-01_-15-_2023110102115620231101021244757_signed_20231101025645122.pdf