image banner
Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 436/BC-UBND
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 436-_2023-10-26_-31-_2023102603210820231026032140595_signed_20231026032802533.pdf