image banner
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 399/KH-UBND
Ngày ban hành 24/10/2023
Ngày hiệu lực 24/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 379-_ke_hoach_thang_binh_dang_gioi_20231024050734174_signed_20231024060925292.pdf