image banner
Phê duyệt Danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2541/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung Phê duyệt Danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2541-0_231018-qd-ubnd-phe_duyet_ds_d20231018071530594_signed_20231019081240933.pdf