image banner
Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2544/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/10/2023
Ngày hiệu lực 19/10/2023
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2544-0_2023-10-19_-21-_20231019032629174170_20231019034010665.pdf