image banner
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Kỳ báo cáo: từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 411/BC-UBND
Ngày ban hành 09/10/2023
Ngày hiệu lực 09/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Kỳ báo cáo: từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 411-_bc_tien_do_ctmtqg_signed20231020231009101554267_signed_20231010102017284.pdf