image banner
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm3 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 416/BC-BCĐ
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm3 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Hoàng Quóc Khánh
Tài liệu đính kèm 416-309_bc_ntm_9_thang_2023_signe220231013035630977_signed_20231013065210125.pdf