image banner
Nghị Quyết của Tỉnh uỷ Lào Cai về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030
Số ký hiệu văn bản 43- NQ/TU
Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày hiệu lực 25/09/2023
Trích yếu nội dung Nghị Quyết của Tỉnh uỷ Lào Cai về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 43-nq-tinh-uy.pdf