image banner
Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Số ký hiệu văn bản 2686/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Thị Thuỷ
Tài liệu đính kèm 2686-quyet-dinh-1_0_qd_trien_khai_nd_61_trinh_1320230917045721360_signed_20230918074859545.pdf
ke-hoach-kem-2686-kh_trien_khai_nd_61_trinh_13092023_20230915100016129_20230915051819652_20230918074859561.pdf