image banner
Quyết định phê duyệt E-HSMT, Gói thầu: Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 111/QĐ-BDT
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt E-HSMT, Gói thầu: Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Nông Đức Ngọc
Tài liệu đính kèm 111-quyet_dinh_phe_duyet_e-hsmt_si20230907043342115_signed.pdf