image banner
Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Số ký hiệu văn bản 61/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/08/2023
Ngày hiệu lực 16/08/2023
Trích yếu nội dung Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trần Hồng hà
Tài liệu đính kèm _61-_2023_nd-cp_16082023_2-sig20230818045023205_signed_20230818052739773.pdf