image banner
Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn liền với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 323/KH-UBND
Ngày ban hành 07/08/2023
Ngày hiệu lực 07/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn liền với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 323.pdf