image banner
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc tiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1302/UBDT-DTTS
Ngày ban hành 27/07/2023
Ngày hiệu lực 27/07/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc tiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Y Vinh Tơr
Tài liệu đính kèm 1302-ubdt-dtts.signed-1-.pdf