image banner
Quy đinh mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 21/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2023
Ngày hiệu lực 02/08/2023
Trích yếu nội dung Quy đinh mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 21-qd.pdf