image banner
Ban hành phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024
Số ký hiệu văn bản 628/QĐ-TCTK
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung Ban hành phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt NGuyễn Thị Hương
Tài liệu đính kèm _qd_628_20230718043456247_20230719105309186_20230719033603863.pdf