image banner
Kế hoạch triển khai Quyết định số 18/2023/QĐ-TTgngày01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng NSĐP thực hiện CTMTQG DTTS
Số ký hiệu văn bản 3289/UBND-VX
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai Quyết định số 18/2023/QĐ-TTgngày01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg về nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng NSĐP thực hiện CTMTQG DTTS
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3298-ubnd-vx.pdf