image banner
Ké hoạch triển khai Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” năm 2023
Số ký hiệu văn bản 185/KH-UBND
Ngày ban hành 03/04/2023
Ngày hiệu lực 03/04/2023
Trích yếu nội dung Ké hoạch triển khai Đề án “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 185-ubnd-01582520230403015856142_signed_20230403030609947.pdf