image banner
Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 174/KH-UBND
Ngày ban hành 27/03/2023
Ngày hiệu lực 27/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 174khubnd2023.pdf