image banner
Kế hoạch tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 175-KH/TU
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 22/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 175khtu.2023.pdf