image banner
Kế hoạch Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 428/KH-UBND
Ngày ban hành 03/01/2023
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CNTT - điện tử
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 428khubnd2022.pdf