image banner
Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 01/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2023
Ngày hiệu lực 15/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 01.2022.qdubnd2023.pdf