image banner
Nghị quyết Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 25/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày hiệu lực 01/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 25.2022.nq.hdnd.2022.pdf