image banner
Nghị quyết Hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 23/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày hiệu lực 18/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 23.2022.nq.hdnd.pdf