image banner
Quyết định Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn bằng tiền hoặc hiện vật thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 43/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn bằng tiền hoặc hiện vật thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 43.2022.qđUBND2022.pdf