image banner
Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 42/2022/QD-UBND
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày hiệu lực 04/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 42.2022.qđUBND2022.pdf