image banner
Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới”, “Thôn đạt chuẩn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 2075/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới”, “Thôn đạt chuẩn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2075qđUBND2022.pdf