image banner
Kế hoạch Đổi mới và phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 314/KH-UBND
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Đổi mới và phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin, truyền thông
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 314khUBND2022.pdf