image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dụng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 282/KH-UBND
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 18/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dụng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 282khubnd2022.pdf