image banner
Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 289/KH-UBND
Ngày ban hành 16/08/2022
Ngày hiệu lực 16/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 289khubnd2022.pdf