image banner
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 30/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/08/2022
Ngày hiệu lực 01/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 30.2022qdubnd2022.pdf