image banner
Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh gắn với cải thiện chỉ số PCI, DDCI 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023
Số ký hiệu văn bản 277/KH-UBND
Ngày ban hành 09/08/2022
Ngày hiệu lực 09/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh gắn với cải thiện chỉ số PCI, DDCI 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 277khubnd2022.pdf