image banner
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 495/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Hầu A Lềnh
Tài liệu đính kèm 0_495qd-ubdtsigned_20220801050732936.pdf