image banner
Quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận hoàn thành nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 18/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/08/2022
Ngày hiệu lực 02/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận hoàn thành nông thôn mới
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm 18.2022ttg2022.pdf