image banner
Sao Y: Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 393/SY-UBND
Ngày ban hành 04/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung Sao Y: Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Sao Y
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Bùi Công Khanh
Tài liệu đính kèm 1_33_-sy-vpubnd_-8-2022-_thong_t20220804102247832_signed_20220804115152515.pdf
thoong-tu-btc.pdf