image banner
Chỉ thị Về tăng cường sản xuất nông nghiệp hữu cơ các ngành hàng chủ lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 11/CT-UBND
Ngày ban hành 28/07/2022
Ngày hiệu lực 28/07/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về tăng cường sản xuất nông nghiệp hữu cơ các ngành hàng chủ lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 11ctubnd2022.pdf