image banner
Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12/CT-TTG
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày hiệu lực 22/07/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm chi-thi-12-ct-ttg.pdf