image banner
Nghị quyết về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 18/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 18nqhdnd2022.pdf
18nqhdnd2022-bieu.pdf