image banner
Nghị quyết Về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-TT.HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Vũ Văn Cài
Tài liệu đính kèm 11ndhdnd.pdf