image banner
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 28-CT/TU
Ngày ban hành 01/07/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 28cthtu2022.pdf