image banner
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 14/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2022
Ngày hiệu lực 15/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 14.2022qdubnd2022.pdf