image banner
Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 154/KH-UBND
Ngày ban hành 15/04/2022
Ngày hiệu lực 15/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 154khubnd2022.pdf