image banner
Nghị quyết Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2(chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tếcho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 02/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 01/05/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2(chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tếcho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 02.2022.nqhdnd2022.pdf